Välkommen till Petras hemtjänst!

Hemtjänsten nära dig som bor i Hägersten-Älvsjö, Södermalm och Årsta.

Vi utför omsorgs- och serviceinsatser hos äldre personer och personer med funktionsvariation. Vi hjälper dig oavsett om du behöver stöd under en kortare period eller om du behöver hjälp under en längre tid.

Vi arbetar för att det ska vara möjligt för dig att leva så som du vill. För att åstadkomma detta arbetar vi personcentrerat, det vill säga vi ser till dina behov, förmågor, mål och intressen. Utifrån denna information och ditt beviljade biståndsbeslut upprättar vi din genomförandeplan. Du ska känna att du har inflytande, självbestämmande och att du äger din livssituation.

Målet är att du ska känna dig trygg och säker genom att du bestämmer på vilket sätt insatserna ska utföras. Det är självklart att vi passar avtalade tider och utför den hjälp som du fått beviljad.

Petras hemtjänst gör skillnad!

Instagram