Om oss

Petras hemtjänst är ett familjeföretag som startades 2010 och ägs av Petra Lusth Brambeck. Petra har över 30 års erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen i Stockholms stad. Petra har arbetat som undersköterska, biståndshandläggare, jourhandläggare på trygghetsjouren/larmcentralen och som enhetschef på äldreboende, servicehus och på hemtjänst.

Vi arbetar för att det ska vara möjligt för dig att leva så som du vill. För att åstadkomma detta arbetar vi personcentrerat, det vill säga vi ser till dina behov, förmågor, mål och intressen. Utifrån denna information och ditt beviljade biståndsbeslut upprättar vi din genomförandeplan. Du ska känna att du har inflytande, självbestämmande och att du äger din livssituation.

Ledningssystem och kvalitetsarbete

Vi arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. En verksamhetsuppföljning utförs vartannat år av stadsdelsförvaltningen. Du kan ta del av vår uppföljning på Stockholm Stads hemsida: Klicka här!

Kollektivavtal

Vi är medlem i Vårdföretagarna. Vi arbetar aktivt för att du som kund eller anhörig ska få bästa möjliga omsorg. Det är en viktig anledning till att vi är medlemmar i Vårdföretagarna, den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare.

Kvalitet

  • Vi följer Vårdföretagarnas uppförandekod och etiska riktlinjer.
  • Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och omsorgen.
  • Vår ägare, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande anställda och revisorer är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.

Trygghet

  • Vi har kollektivavtal.
  • Vi har kollektivavtalade försäkringar.
  • Vi har de tillstånd och registreringsbevis som behövs, och inga restförda skatter och avgifter

För att läsa mer om vår ekonomi och styrelsen Klicka här (allabolag.se)