Hemtjänst Stockholm

Vi utför omsorgs- och serviceinsatser hos äldre personer och personer med funktionsvariation som bor i Hägersten-Älvsjö, Årsta eller på Södermalm.

Petras hemtjänst hjälper i dag 250 kunder och har över 70st medarbetare. Vi som jobbar här är utbildade undersköterskor och vårdbiträden.

Vi hjälper dig oavsett om du behöver stöd under en kortare period eller om du behöver hjälp under en längre tid.

Om du känner att du behöver hjälp för att klara din vardag, ta kontakt med din biståndshandläggare på din stadsdelsförvaltning eller ring till Äldre direkt på 08-80 65 65.

Det är handläggaren som utreder och beslutar om hur mycket och vilken hjälp du har rätt till.

Vår värdegrund

Alla som arbetar på Petras hemtjänst  utgår från den gemensamma värdegrunden.

”Kontinuitet gör skillnad. Det leder till trygghet, respekt samt delaktighet.”

För att skapa trygghet är kontinuitet nyckelordet i vår verksamhet. Kontinuitet skapar inte bara trygghet hos våra kunder utan även för våra medarbetare.

Med kontinuitet kommer även en självklar delaktighet där våra kunder får forma sin dagliga hjälp och där våra medarbetare kan vara flexibla i sitt arbete hos våra kunder. Alla ska bemötas med respekt, både kunder och medarbetare. På Petras utgår vi från vår gemensamma värdegrund samt även i den nationella värdegrunden för äldreomsorg. Värdegrunden ska alltid ligga i fokus i vårt arbete kring och med kunden.

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg lyder:

” Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”

Stockholms stads värdegrund för äldreomsorg lyder:

”Äldreomsorgen i Stockholms stad ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet.”

Våra kontor

Liljeholmen

Katrinebergsbacken 35B

11761 Stockholm

Samordnare

Tuva – 073 515 88 98

tuva@petrashemtjanst.se


Fanni  – 070 475 26 65

fanni@petrashemtjanst.se

Södermalm

Tideliusgatan 36

11869 Stockholm

Samordnare

Sara  – 073 599 71 75
sara@petrashemtjanst.se

Ledningen

Biträdande verksamhetschef
Mia  Erbom 

073 505 09 70
mia@petrashemtjanst.se

Verksamhetschef
Josefin Lusth

076 173 60 39
josefin@petrashemtjanst.se

Ägare/VD
Petra Lusth Brambeck 

 076 784 70 65
petra@petrashemtjanst.se