Så jobbar vi mot Coronaviruset

Vi på Petras följer noga de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten förmedlar. Vi har största fokus på basala hygienrutiner. I detta innefattas noggrann handhygien och användning av handsprit, byte av arbetskläder dagligen eller oftare vid behov samt användning av skyddsutrustning när det behövs.

Vi har tydliga rutiner och riktlinjer för hur vi hanterar olika situationer relaterade till coronaviruset/covid-19.

Några exempel är åtgärder vid misstänkt smitta, när och vilken typ av skyddsutrustning som ska användas samt hur rengöring och desinfektion av ytor ska gå till.

Förebyggande åtgärder:

  • Vi har förstärkt fokus på hygienrutiner och städning. Exempelvis desinficeras regelbundet ytor som många använder, såsom dörrhandtag och strömbrytare.
  • Vi använder både visir och munskydd vid vård av kunder med misstänkt eller påvisad smitta av coronavirus/covid-19.
  • Så fort en medarbetare uppvisar symptom som kan tyda på covid-19, såsom hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber, ska personen stanna hemma tills hon/han varit symtomfri i två dagar.