Inlägg av media2uadmin

Nytt kontor!

I april flyttar vi till Hägerstensåsen! Efter närmare 8 år i Västertorp på Stöttingsgränd 4 har vi nu vuxit ur vår kära lokal och är i behov av större! Vi kommer från och med April att finnas uppe på Hägerstensåsen, Sedelvägen 12 i en ny härlig lokal med mer plats för alla våra medarbetare.  

Uppdatering kring Coronaviruset.

Vi på Petras tar det rådande läget på största allvar och har därför vidtagit en del åtgärder i och med de nya riktlinjerna. Nya rutiner All personal använder alltid visir vid varje besök hemma hos våra kunder. Visiren desinficeras före och efter besök. Aldrig fler än 8 personer samtidigt i våra kontorslokaler. Förstärkningsteam I de […]

Petras erbjuder videosamtal!

Stockholms stad har tilldelats 10,7 miljoner kronor i statliga stimulansmedel för digital utveckling inom äldreomsorgen. Syftet med medlen är att förbättra förutsättningarna för verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen genom digitalisering. Vi på Petras har fått ta del av detta stimulansmedel och har för avsikt att bland annat köpa in ett antal surfplattor till våra tre kontor. Vi […]

Så jobbar vi mot Coronaviruset

Vi på Petras följer noga de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten förmedlar. Vi har största fokus på basala hygienrutiner. I detta innefattas noggrann handhygien och användning av handsprit, byte av arbetskläder dagligen eller oftare vid behov samt användning av skyddsutrustning när det behövs. Vi har tydliga rutiner och riktlinjer för hur vi hanterar olika situationer relaterade till […]