Hej,

Petras hemtjänst har flyttat och finns nu på två nya adresser.

I stadsdelen Hägersten-Älvsjö har vi ju flyttat in till ett stort fint kontor på Liljeholmsberget, Katrinebergsbacken 35B är besöksadressen.

På Södermalm har kontoret och flyttat till ett nytt större kontor och ni är välkomna att besöka oss på Tideliusgatan 36.

I april flyttar vi till Hägerstensåsen!

Efter närmare 8 år i Västertorp på Stöttingsgränd 4 har vi nu vuxit ur vår kära lokal och är i behov av större! Vi kommer från och med April att finnas uppe på Hägerstensåsen, Sedelvägen 12 i en ny härlig lokal med mer plats för alla våra medarbetare.

 

Vi på Petras tar det rådande läget på största allvar och har därför vidtagit en del åtgärder i och med de nya riktlinjerna.

Nya rutiner

  • All personal använder alltid visir vid varje besök hemma hos våra kunder. Visiren desinficeras före och efter besök.
  • Aldrig fler än 8 personer samtidigt i våra kontorslokaler.

Förstärkningsteam

I de fall där en kund hos oss har bekräftad eller misstänkt covid-19 sätter vi in vårt så kallade förstärkningsteam. Det är en personalgrupp som  endast jobbar hos de smittade personerna. dom personerna går alltså inte till våra andra kunder.

Har du frågor om våra rutiner kring Covid-19 är du välkommen att kontakta enhetschef Johanna Köksal på 076 023 83 02.

Stockholms stad har tilldelats 10,7 miljoner kronor i statliga stimulansmedel för digital utveckling inom äldreomsorgen. Syftet med medlen är att förbättra förutsättningarna för verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen genom digitalisering.

Vi på Petras har fått ta del av detta stimulansmedel och har för avsikt att bland annat köpa in ett antal surfplattor till våra tre kontor.

Vi kommer i och med detta att kunna erbjuda dig som kund eller anhörig att ringa videosamtal till en närstående. Under oktober månad kommer vi starta implementeringen och hoppas kunna erbjuda de första samtalen inom 3-4 veckor.

Vill du veta mer om hur du kan boka ett videosamtal med en anhörig kontakta Josefin via mail eller telefon.

josefin@petrashemtjanst.se

076 173 60 39

Vi på Petras följer noga de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten förmedlar. Vi har största fokus på basala hygienrutiner. I detta innefattas noggrann handhygien och användning av handsprit, byte av arbetskläder dagligen eller oftare vid behov samt användning av skyddsutrustning när det behövs.

Vi har tydliga rutiner och riktlinjer för hur vi hanterar olika situationer relaterade till coronaviruset/covid-19.

Några exempel är åtgärder vid misstänkt smitta, när och vilken typ av skyddsutrustning som ska användas samt hur rengöring och desinfektion av ytor ska gå till.

Förebyggande åtgärder:

  • Vi har förstärkt fokus på hygienrutiner och städning. Exempelvis desinficeras regelbundet ytor som många använder, såsom dörrhandtag och strömbrytare.
  • Vi använder både visir och munskydd vid vård av kunder med misstänkt eller påvisad smitta av coronavirus/covid-19.
  • Så fort en medarbetare uppvisar symptom som kan tyda på covid-19, såsom hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber, ska personen stanna hemma tills hon/han varit symtomfri i två dagar.