Uppdatering kring Coronaviruset.

Vi på Petras tar det rådande läget på största allvar och har därför vidtagit en del åtgärder i och med de nya riktlinjerna.

Nya rutiner

  • All personal använder alltid visir vid varje besök hemma hos våra kunder. Visiren desinficeras före och efter besök.
  • Aldrig fler än 8 personer samtidigt i våra kontorslokaler.

Förstärkningsteam

I de fall där en kund hos oss har bekräftad eller misstänkt covid-19 sätter vi in vårt så kallade förstärkningsteam. Det är en personalgrupp som  endast jobbar hos de smittade personerna. dom personerna går alltså inte till våra andra kunder.

Har du frågor om våra rutiner kring Covid-19 är du välkommen att kontakta enhetschef Johanna Köksal på 076 023 83 02.